கல்வி

Ad-id 0000034222

A/L PHYSICS தமிழ் மொழி மூலம் தனியாகவோ, குழுக்களாகவோ கற்பிக்கப்படும், திறமைமிக்க திரு. ஜெயக்குமார் ஆசிரியரால் வெளியிடப்பட்டுள்ள பயிற்சிப்புத்தகங்களும், பாடத்திட்டத்திற்கமைய வெளியிடப்பட்ட கடந்தகால பரீட்சைவினாத்தாள்களும், இலகுவான முறையில் கற்பிக்கப்படும். (மிக்க அனுபவமுள்ள அரசபாடசாலை ஆசிரியர்)

Categories: , Location: , Published Date: