வீடு/ காணி விற்பனை

Ad-id 0000034267

கொழும்பு 15 பர்கியூஷன் வீதியில் ( களனி நதி விகாரைக்கு அருகாமையில்) அமைந்துள்ள சிறிய வீடு விற்பனைக்கு உண்டு விலை 2300000/= அவசர பணத்தேவைக்காக உடனடியாக விற்பனைக்கு உண்டு. விலை பேசி தீர்மானிக்கலாம்.