சேவை

Ad-id 0000034272

கடந்த 15 வருடகாலமாக கொழும்பில் அனுபவமிக்க எமது சேவையினூடாக உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற வகையில் தேவையான அனைத்து விதமான வேலையாட்களையும் உடனே பெற முடியும். House maids, Male/Female Attendents, Baby sitters, Cleanners, Male/Female cooks அனுபவமுள்ள drives, Gardeners, Sales man/girls, Boys/Girls for Company or Garments காலை வந்து மாலை செல்லும் (8 am – 5 pm) வேலையாட்களையும் எம்மிடம் பெறலாம். ஒரு வருட உத்தரவாதத்துடன் 4 ( four) பேர் replacements முறையில் பெறலாம். அரச அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரே நிறுவனம் R x R Domestic Recruitments Agency

Categories: , Location: , Published Date: