சமையல் / பராமரிப்பு

Ad-id 0000034282

வைத்தியர்களான எங்களது அன்பு தாயை அவருக்கு துணையாக இருந்து கவனித்துக்கொள்ள அன்பும் , பண்பும் நிறைந்த பணிப்பெண் ஒருவர் உடனடியாக தேவை. வயதெல்லை (25–60) சம்பளம் 35,000/= – 45,000/= வரை. மாதத்திற்கு 03 நாட்கள் விடுமுறை வழங்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: