பொது வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000034328

First Cross Street, Colombo–11 Electrical Shop வேலைக்கு ஆண்கள் தேவை. சம்பளம் 25,000/= கல்வித்தகைமை அவசியமில்லை.