காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034401

ஹல்தமுல்ல பத்தேகொட 2.5 ஏக்கரில் அழகிய காணி விற்பனைக்குண்டு. கொழும்பு – பதுளை பிரதான வீதிக்கு நடை தூரத்தில் நீர், மின்சாரம், கார்பட் வீதி உடனானது. விலை 25 மில்லியன்.