மணமகள் தேவை

Ad-id 0000034426

கொழும்பு இந்து உயர்குலம், பட்டதாரி மகனுக்கு படித்த நல்ல குடும்பத்தை சேர்ந்த மணமகள் தேவை. ரேவதி நட்சத்திரம், மீனம் இராசி பெற்றோர் தொடர்பு கொள்ளவும்.

Categories: , Location: , Published Date: