வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000034538

கொழும்பு 15. மோதரை. 14.95 perch Apartment. மொத்தமாக 6 வீடுகள் 3 B/R. 3 வீடுகள் 2 B/R 3 வீடுகள் 10 Car Parking. Ideal for investment sale / exchange with vehicles. No Brokers.