கல்வி

Ad-id 0000034563

(முதல் வகுப்பு இலவசம்). தரம் 6 – O/L வரையான Local (English & Tamil medium), Edexcel, Cambridge Syllabusகளில் அனைத்து பாடங்களும் வீடுகளுக்கு வந்து , அனுபவம் வாய்ந்த ஆசிரியரால் கற்பித்து தரப்படும். இடங்கள் – வெள்ளவத்தை, தெகிவளை, கல்கிசை, பம்பலப்பிட்டி, பாமன்கடை, கிருலப்பனை.

Categories: , Location: , Published Date: