கல்வி

Ad-id 0000034623

ஸ்போக்கன் இங்கிலிஷ் மற்றும் IELTS தனிப்பட்ட பிரத்தியேக பயிற்சி. எந்த நிலையில் இருப்பவர்களும் இலகுவாகப் புரிந்துக்கொள்ளும் வகையிலான நவீன கற்பித்தல் முறை. வெளிநாடு செல்ல இருப்பவர்கள், தொழில்புரிபவர்கள், இல்லத்தரசிகள் அனைவருக்கும் ஏற்றது. ஒவ்வொருவருக்கும் தனிப்பட்ட கவனம் ஆங்கிலம் பேசுவதற்கு 100% உத்தரவாதம். நேரடியாகவோ ஒன்லைன் மூலமாகவோ கற்க முடியும். SpokenEngilsh.lk