வைத்தியம்

Ad-id 0000012923

தலையில் முடி இல்லையே என்ற கவலை வேண்டாம். உங்களுக்கு மூலிகையாலான தரமான எண்ணெய் எம்மிடம் உண்டு. இளநரை, முடி உதிர்தல், பொடுகு இவை அனைத்துக்கும் ஒரே வாரத்தில் தீர்வு. தலை முடி நீண்டு அடர்த்தியாக வளரும். உங்கள் இருப்பிடங்களுக்கு கொண்டுவந்து கொடுக்கப்படும். அத்துடன் மூட்டு வலிகளுக்கான தைலமும் எம்மிடம் உண்டு. வயதான பெண்களுக்கு எண்ணெய் தேய்த்து கால் வளி சரி செய்யப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: