வீடு வாடகைக்கு தேவை

Ad-id 0000013483

யாழ்ப்பாணம் அல்லது சுற்று நகர்ப்பகுதியில் இரண்டு படுக்கை அறைகள், குளியலறை, மற்றும் வசதிகளுடன் கூடிய வீடு அல்லது Annex வாடகைக்குத் தேவை. அமைதியும் பாதுகாப்புமான சைவச்சுற்றாடல் விரும்பத்தக்கது. 

Categories: , Location: , Published Date: