வைத்தியம்

Ad-id 0000015237

வாதம் , நீரிழிவு , அதிரத்தமுக்கம் , தொய்வு, கரப்பன், உடற்பருமன், சோரியாசிஸ் , ஆண்மைக்குறைபாடு , சிறிய மார்பகம் , நித்திரையின்மை , கெர்ப்பவாயு, வெள்ளை , கிரந்தி  சிகிச்சைக்கு  பேரறிஞர்  Dr.K.பாலசுப்பிரமணியம்  

Categories: , Location: , Published Date: