வைத்தியம்

Ad-id 0000020383

வத்தளை மற்றும்  அதனை  அண்மித்த  பகுதிகளில்  பயிற்றுவிக்கப்பட்ட  ஆண்  தெரபிஸ்ட்  மூலம்  தலை, கை , கால் , முதுகு  மற்றும்  மூட்டுவலிகளுக்கு  சிறந்த  முறையில்  வீடுகளுக்கு  வந்தே  மசாஜ்  செய்யப்படும்  . 

Categories: , Location: , Published Date: