வைத்­தியம்

Ad-id 0000020656

எல்லா மூலி­கை­க­ளையும் விற்­பனை செய்யும் வெள்­ள­வத்தை ஆயுர்­வேத மருந்து கடை ஆரம்­பிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. ஆண்­மைக்­கு­றைவு, நீரி­ழிவு நோயால் ஏற்­படும் ஆண்மைக் குறைவு பிரச்­சி­னை­க­ளுக்கும் இடுப்பு, தலை, கால் வலி 100% பக்க விளை­வு­க­ளற்ற சுகம். (Wellawatte Home Visit Available)