வைத்தியம்

Ad-id 0000023464

Skin Wards Removal Clinic சருமத்தில் காணப்படும் கரும்புள்ளிகள், காய்கள், வடுக்கள், (warts, Skin tags, Mole) மச்சம் போன்றவற்றை பக்க விளைவுகள் இன்றி அகற்றிக் கொள்ள முடியும்.