வைத்தியம்

Ad-id 0000027788

ஊட்டச்சத்து லேகியம். கேராளாவிலிருந்து வரவழைக்கப்பட்ட ஊட்டச்சத்து லேகியம் அன்றாட களைப்பை நீக்கி சுறுசுறுப்பைத்தரும் . பசி எடுக்கும் . நரம்புத்தளர்ச்சி இன்றி புத்துணர்ச்சி ஏற்படுத்தும். ஆண்மை சக்தியை அதிகரிக்கும். திருமணவாழ்வு மகிழ்ச்சியாக இருக்க சகல யோகமும் திவ்விய சக்தியால் 19 நாட்களில் அதன் குணத்தைக்காணலாம் . இது உடல் சோர்வையும் தடுக்கும். தினமும் இரவில் நெல்லிக்கனி பிரமாணம் வாயில்போட்டு தண்ணீர் குடிக்கவும்.

Categories: , Location: , Published Date: