வைத்தியம்

Ad-id 0000029483

ஊட்டசத்து லேகியம் கேராளவிலிருந்து வரவழைக்கப்பட்ட ஆயுர்வேத ஊட்டசத்து லேகியம் ஆண்மை சக்தி கூடும். உடல் சோர்வை தடுக்கும், இழந்த சக்தியை மீண்டும் பெறலாம். திருமணவாழ்வு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். நரம்புத்தளர்ச்சி இன்றி புத்துணர்ச்சி ஏற்படுத்தும். அன்றாட களைப்பை நீக்கி சுறுசுறுப்பைத்தரும். பசி எடுக்கும் மெலிவானோர். ஆரோக்கியமான உடலைப் பெறுவர். 19 நாட்களில் அதன் குணத்தை காணலாம். தினமும் இரவில் நெல்லிக்கனி பிரமானம் வாயில்போட்டு தண்ணீர் குடிக்கவும்.