வைத்தியம்

Ad-id 0000029812

முடி உதிர்தல், இளநரை, பொடுகு மற்றும் தலையில் முடி இல்லையே என்ற பிரச்சினையா. உங்கள் பிரச்சினைக்கும் ஒரே வாரத்தில் தீர்வு. உங்கள் தலைமுடி நீண்டு அடர்த்தியாக வளர மூலிகையினால் ஆன எண்ணை எம்மிடம் உண்டு.அத்துடன் மூட்டு வாத தைலமும் உண்டு.

Categories: , Location: , Published Date: