ஜோதிடம்

Ad-id 0000034391

மலையகத்தின் பொகவந்தலாவ நகரில் சேவையாற்றிய ஸ்ரீ பால தண்டபாணி சோதிட நிலையம் தற்போது வெள்ளவத்தை இல் தனது சேவையை ஆரம்பித்துள்ளது. ஜோதிட பலன்கள் விவாகப் பொருத்தம் பிறப்பு ஜாதகம், எழுதல் மற்றும் சகல வித சமயக்கிரியைகளுக்கும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.