கல்வி

Ad-id 0000037158

ஆமர் வீதி, பெண் ஆசிரியை, தரம் 3 தொடக்கம் தரம் 8 வரையான மாணவர்களுக்கு தமிழ், கணிதம், சுற்றாடல் ஆகிய பாடங்கள் தமிழ் மொழி மூலம் சிறிய குழு வகுப்புகளாக கற்பிக்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: