கல்வி

Ad-id 0000037313

நீங்களும் ஊடகவியலாளராக Diploma in Radio Jockey வானொலி மற்றும் தொலைக் காட்சி பயிற்சி கற்கைகள். 3 மாத கற்கை நெறி, 2 மாத விசேட பயிற்சி, முழுநேர, பகுதிநேர வகுப்புகள், அங்கீகரிக்கப்பட்ட சான்றிதழ் மற்றும் பல பயிற்சிகள் வழங்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: