கல்வி

Ad-id 0000037316

வெள்ளவத்தை, தெஹிவளையில் வீடு சென்று Nursary தொடக்கம் தரம் ஐந்து வரை (தமிழ் மொழியில்) கணிதம், சுற்றாடல், சமயம், ஆங்கிலம், சங்கீதம் ஆகிய பாடங்கள் கற்றுத்தரப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: