சமையல்/பராமரிப்பு

Ad-id 0000037367

வெள்ளவத்தையில் வசிக்கும் சிறிய குடும்பம் ஒன்றிக்கு தங்கியிருந்து வேலை செய்யக்கூடிய பணிப்பெண் ஒருவர் தேவை. சம்பளம் பேசித்தீர்மாணிக்கலாம். வயதெல்லை 18- – 45. (தரகர்கள் தொடர்புக்கொள்ள வேண்டாம்.)

Categories: , Location: , Published Date: