வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037520

கொழும்பு –14 சமகிபுர தொடர்மாடியில் ஹோல், இரண்டு படுக்கையறை, Pantry , Kichen 2 பல்கனியுடன் வீடு விற்பனைக்கு உண்டு. 75 Lakhs