வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037524

சுண்டிக்குளி பகுதியில் 3.5 பரப்பு காணி வீட்டுடன் விற்பனைக்கு. 70 மில்லியன் குடியிருப்பு பகுதி பாடசாலை / கச்சேரி / பிரதான வீதி / கண்டி ரோட் வைத்தியசாலைக்கு அருகில்