வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037525

கல்கிசை அபேசேகர வீதியில் 2 தட்டு வீடு 7 ½ Perch, 6 அறைகள், 5 குளியலறைகள், 4 Parking , பிலால் பள்ளி அருகில் உடனடி விற்பனைக்கு 5 கோடி 25 இலட்சம் கவுடான வீதி விம்பல்டன் Tower இல் அருமையான Apartment 10 ஆம் மாடியில் 1195 Sqft 3 அறை 4 கோடி 15 இலட்சம். No Brokers