வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037526

43 Kreeda Mawatha, Sri Saranankara Road என்ற விசாலத்திலுள்ள 2.1 பேர்ச் மாடி வீடு 3 Rooms, 2 Bathrooms, 2 Kitchen, 2 Living Room மற்றும் Parking, Balcony வசதியுடன் கூடிய வீடு விற்பனைக்கு.