வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037527

தெஹிவளையிலுள்ள தொடர்மாடிக் குடியிருப்பில் 3 அறைகள், 2 குளியலறைகள் கொண்ட வீடு விற்பனைக்குண்டு.