வீடு காணி விற்பனை

Ad-id 0000037528

வட்டுக்கோட்டை தெல்லிப்பளை வீதியில் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அஞ்சல் அலுவலகம் ஆகியவற்றிற்கு அண்மையில் வீட்டுடன் கூடிய 3 பரப்பு காணி விற்பனைக்குண்டு.