காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037590

புத்தளம் சிலாபம் வீதியில் புளிச்சாக்குளம் ஜகம்மா மஸ்ஜித் எதிரில் 5 ½ ஏக்கர் தென்னங் காணி விற்பனைக்கு. கோழிப் பண்ணை கால்நடை வளர்க்க உகந்த இடம்.