வீடு/ காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037642

வெள்ளவத்தை, ஹெம்ப்டன் லேன், 1550 SQ FT, 3 படுக்கை அறை 2 குளியலறை, Servant Room, 6ம் மாடி 3 Balcony கட்டப்பட்டு 5 வருடம் Deed Available தொடர் மாடி வீடு விற்பனைக்கு. பம்பலப்பிட்டி Flat 920 SQ Ft, 2 படுக்கை அறை, 2 கோடி 30 லட்சம். பம்பலப்பிட்டி மெக்லியோட் வீதி, 1670 SQ FT, 3 படுக்கை அறை, புதிய வீடு, 1SQ Ft 45000/= வெள்ளவத்தை, ஆர்மஸ் Avenue 1670 SQ FT 2வது மாடி 3 படுக்கை அறை, 1 Servant Room கட்டப்பட்டு 7 வரு டம், 5 கோடி 80 லட்சம் Negotiable deed Available. வெள்ளவத்தையில் Land side, 8 ½ Perch தனி வீடு விற்பனைக்கு.