காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037671

வவுனியாவில் நல்ல பராமரிப்பில் உள்ள 15 ஏக்கர் இளம் தென்னந்தோட்டம் விற்பனைக்கு உண்டு. பகுதி பகுதியாகவும் பிரித்துக்கொடுக்க முடியும். நல்ல Title உள்ள அறுதி உறுதிக் காணி