காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037732

7.5 பரப்பு கொட்டஹேனயில் பிரதான வீதிக்கு அருகாமையில் 30 அடி அகலமன விஸ்தரிப்புடன் கூடிய பாதை, மின்சாரம் மற்றும் நீர் வசதி அதிகூடிய விலைக்கு விற்பனை