கல்வி

Ad-id 0000037783

கொழும்பில் 2025 A/L மாணவர்களுக்கான Combined Maths, Physics வீடுகளிற்கு வந்து கற்பிக்கப்படும். கடந்த கால வினாக்களும் உடனுக்குடன் செய்து விடப்படும். 2024 A/L மாணவர்களுக்கான 15 வருட past papers, மீட்டல் வகுப்புகளும் செய்யப்படும். A.Sanjeevan (BSc in Stat&Maths, MSc reading in Data Science and Al).

Categories: , Location: , Published Date: