பயிற்­சி­வ­குப்பு

Ad-id 0000037831

Spoken English அனைத்து வயதுப் பிரி­வி­னரும் குறு­கிய காலத்தில் ஆங்­கி­லத்தில் பேச, எழுத வாசிக்க அடிப்­ப­டை­யி­லி­ருந்து கற்­பிக்­கப்­படும். IELTS (Student Visa / Work Visa) IELTS Life Skills, A1 (UK) எப்­பா­கத்­தி­லி­ருந்தும் Online மூல­மா­கவும் நேர­டி­யா­கவும் இணை­யலாம். Ideal Academy, Wellawatta.

Categories: , Location: , Published Date: