மண­மகன் தேவை

Ad-id 0000037904

யாழிந்து வேளாளர் 1992 கேட்டை செவ்­வா­யில்லை Doctor Jaffna / யாழிந்து வேளாளர் 1993 சுவாதி நான்கில் செவ்வாய் Doctor Colombo / யாழிந்து வேளாளர் 1993 உத்­த­ரட்­டாதி செவ்­வா­யில்லை Doctor Colombo / திரு­கோ­ண­மலை இந்து வேளாளர் 1995 சதயம் செவ்­வா­யில்லை Doctor / மட்­டக்­க­ளப்பு இந்து வேளாளர் 1996 அனுசம் இலக்­கினச் செவ்வாய் BSC பட்­ட­தாரி / யாழிந்து வேளாளர் 1992 பூரட்­டாதி1, இரண்டில் செவ்வாய் Engineer / யாழிந்து குரு­குலம் 1996 பரணி எட்டில் செவ்வாய் Doctor Colombo / யாழிந்து வேளாளர் 1989 சுவாதி இரண்டில் செவ்வாய் Doctor Colombo / வவு­னியா இந்து குரு­குலம் 1996 கார்த்­திகை 1 ஏழில் செவ்வாய் Doctor / சிவ­னருள் திரு­மண சேவை.

Categories: , Location: , Published Date: