கல்வி

Ad-id 0000037944

கொழும்பில் (A/L) 2024 மாணவர்களுக்கான இணைந்த கணிதம் பௌதீக துரித மீட்டலுடன் கடந்தகால வினாக்கள் தமிழ், ஆங்கில மொழிகளில் வீட்டிற்கு வந்து கற்பிக்கப்படும். 2024 (O/L) மாணவர்களுக்கான கணிதம் துரித மீட்டலுடன் கற்பிக்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: