வாடகைக்கு

Ad-id 0000037986

கொழும்பு வெள்ளவத்தையில் , காலி வீதியில் Rooms நாள் வாடகைக்கு. tiles, attached bathroom உண்டு. (கொமர்ஷல் Bankக்கு opposite sideல் உண்டு.)