வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000038043

தெமட்ட கொடை, கென்ட்ரோட்டில் 2 பெரிய அறைகள், 2 குளியலறைகள், Car Park கொண்ட 3 ½ பேர்ச் வீடு விற்பனைக்குண்டு.