அலுவலக வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000038254

கொழும்பு –12ல் உள்ள Hardware Show Room க்கு A/L படித்த கனணி அறிவுடைய பெண்கள் தேவை. கொழும்பில் வசிப்பவர்கள் விரும்பத்தக்கது.