அலுவலக வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000038255

கொழும்பில் இயங்கிவரும் பிரபல Hardware ஒன்றின் காரியாலயத்திற்கு அனுபவமுள்ள Account Assistant (பெண்கள்) தேவைப்படுகின்றனர். வயதெல்லை 30 வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள் .