கல்வி

Ad-id 0000038310

A/L, O/L Physics, Combined Maths, Chemistry (தமிழ், English Medium) Local, Edexcel, Cambridge Syllabus (AS, A2, O/L Maths, Physics, Chemistry) Classes Moratuwa University Engineering Faculty மாணவர்களினால், Moratuwa University Engineering Field Graduates இனால் Personal, Group வகுப்புக்களாக கற்பிக்கப்படும். A/L இணைந்த கணிதம், பௌதீகவியல், இரசாயனவியல், O/L கணிதம், விஞ்ஞானம் வகுப்புக்கள் மொறட்டுவை பல்கலைக்கழகEngineering துறை மாணவர்கள், பட்டதாரிகளால் கற்பிக்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: