கணனிக்கல்வி

Ad-id 0000038379

சகல கம்பியூட்டர் பாடங்களும் (IT Software & Languages A – Z) அடிப்படையிலிருந்து முழுமையாக கற்றுத்தரப்படுகிறது. சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற சான்றிதழ். கம்பியூட்டர் துறையில் வேலைவாய்ப்பிற்கும் சுயதொழில் செய்வதற்கும் ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். வயதெல்லை கல்வித்தகைமை போன்ற தடைகள் இல்லை. Spoken English, IELTS, Kids Computing தனிப்பட்ட வகுப்புக்களும் உண்டு. இம்முறை O/L எழுதிய மாணவர்களுக்கான விசேட IT, English வகுப்புக்களும் நடைபெறுகின்றன. www.issUniversity.com