பொது வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000038381

கொழும்பு புறக்கோட்டையில் அமைந்துள்ள G.R.Accessories . No .69 BankShall Street Colombo 11 நிறுவனத்திற்கு பெண் வேலையாட்கள் தேவை வயதெல்லை 18-30 வரை.