பொதுவேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000038382

எலகந்தையிலுள்ள முன்னணி நிறுவனமான RG Brothers (Pvt) Ltd இல் தொழிற்சாலை ஊழியர்கள் (Factory Labours) உடனடி தேவை. வயது எல்லை 20–40 க்கு உட்பட்டது . தங்குமிட வசதிகள் வழங்கப்படும்.