பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000038384

புத்தளத்தில் தோட்டமொன்றிற்கு பண்னை வேலை விவசாய துறையில் அனுபவமுள்ள 50–65 வயதிற்குட்பட்ட ஆண் ஒருவர் தங்கி வேலை செய்வதற்கு தேவை (கப்பல்ஸ்) கணவன்,மனைவியும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: