பொதுவேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000038386

புறக்கோட்டையில் அமைந்துள்ள இலக்ட்ரிகல் நிறுவனத்திற்கு billing and Sales girls தேவை. (காலை 10 to மாலை 04)