பொதுவேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000038522

276, Hill Street, Dehiwalaயில் அமைந்துள்ள கொமினிக்கேசன் Stationery Shopக்கு வேலையாட்கள் தேவை. அனுபவம் உள்ள பெண்கள் தேவை.