கல்வி

Ad-id 0000038530

வெள்ளவத்தையில் IELTS , UKVI – A1, B1, English, Sinhala, French, Dutch, Deutsch, Korean நேரடி வகுப்புக்கள் ஆரம்பம். பிரபல பட்டதாரி ஆசிரியர்களினால் சிறந்த முறையில் கற்பிக்கப்படுகின்றன. (Little Asia வுக்கு மேல் 2nd Floor)